Ирмэгийн тууз ФЕ

Ирмэгийн тууз ФЕ

Ирмэгийн тууз ФЕ

Ирмэгийн тууз ФЕ

Ирмэгийн тууз ФЕ.

Уян пенополистирол ба полиэтилен хальсан давхар тууз.

Цутгамал тэгшилгээний үед тасалгааны ханатай нийлсэн хэсэгт нөхвөр эд анги болгон хэрэглэнэ.

Бэлэн гадаргууны өндөр чанарыг хангах бөгөөд цутгамал тэгшилгээ тавих ажил КНАУФ технологийн дагуу хийгдэнэ.

Үзүүлэлтүүд Хэмжээ
Өргөн, мм 100
Баглаа 8, 1 рулон, 40 м

Буцах