Дэвсгэр цаас

Дэвсгэр цаас

Дэвсгэр цаас

Дэвсгэр цаас

Дэвсгэр цаас.

Лааны тос шингээсэн цаас.

Цутгамал тэгшилгээнд тусгаарлах үе болгон хэрэглэнэ.

Бэлэн гадаргууны өндөр чанарыг хангах бөгөөд цутгамал тэгшилгээ тавих ажил КНАУФ технологийн дагуу хийгдэнэ.

Үзүүлэлтүүд Хэмжээ
Өргөн, мм 1250
Баглаа рулон, 80 м (100 м2)

Буцах