KNAUF Therm® Concrete

KNAUF Therm® Concrete

KNAUF Therm® Concrete

KNAUF Therm® Concrete

Янз бүрийн шал дулаалах бат бөх, дулаан барьдаг, ус чийгэнд тэсвэртэй блок.

Янз бүрийн шал дулаалах бат бөх, дулаан барьдаг, ус чийгэнд тэсвэртэй блок .

Орон сууц, үйлдвэрлэлийн барилгын шал, «хөвдөг шал» систем, цутгамал тэгшилгээ зэргийн дулаалахад хэрэглэнэ.

  • Экологийн цэвэр материал, фенол-формальдегид үл агуулсан, фосген үл ялгаруулдаг.
  • Кв.м. талбайд  10 т хүртэлхи ачаалал даана.
  • Ус, чийгэнд сайн.
  • Мэрэгч цуглуулдаггүй .
  • Ачаалал дор 0,2% - с ихгүй хонхойно.
Үзүүлэлтүүд Хэмжээ
10% шугаман деформацийн шахалтын үеийн бат бөх чанар, кПа, багагүй 100
Дулаан дамжуулалт (?10), Вт/м•К, ихгүй 0,033
Дулаан дамжуулалт (?25), Вт/м•К, ихгүй 0,031
Дулаан дамжуулалт (?А), Вт/м•К, ихгүй 0,033
Дулаан дамжуулалт (?Б), Вт/м•К, ихгүй 0,035
Бүрэн дүрэхэд ус шингээх, % эзэлхүүнээр, ихгүй 0,8%
Шатамхай бүлэг Г1

KNAUF Therm® Concrete хөөсөнцөр хавтангийн нэрлэгдсэн геометрын хэмжээс

Урт Өргөн Зузаан
1000, 2000, 3000 мм 1200 мм 20-600 мм, алхам 10 мм

Хэрэглэгчийн хүсэлтээр хөөсөнцөр хавтангийн хэмжээг тохируулж болно.


Буцах