Арматурчлалын тууз

Арматурчлалын тууз

Арматурчлалын тууз

Арматурчлалын тууз

Арматурчлалын тууз.

Заслын ажлын туслах материал.

Заслын ажлын үеэр ан цав гарахаас сэргийлэх үүднээс КНАУФ хавтангуудын хоорондох заадасны шаваасыг арматурчлахад зориулагдсан.

  • КНАУФ хавтангуудын хоорондох заадасны шаваасанд ан цав гарахаас сэргийлнэ.
  • Бэлэн гадаргууны өндөр чанарыг хангах бөгөөд КНАУФ хавтангуудын (энгийн, ус чийгэнд тэсвэртэй, галд тэсвэртэй) хоорондох заадасны шаваасыг арматурчлах ажил КНАУФ технологийн дагуу хийгдэнэ.
Үзүүлэлтүүд Хэмжээ
Өргөн, мм 50
Баглаа хайрцаг
Нийлүүлэлт рулон, 75 м/150 м

Буцах