KNAUF Therm® Wall

KNAUF Therm® Wall

KNAUF Therm® Wall

KNAUF Therm® Wall

Янз бүрийн хана дулаалах дулаан барьдаг, ус чийгэнд тэсвэртэй хөөсөнцөр хавтан.

Янз бүрийн хана дулаалах дулаан барьдаг, ус чийгэнд тэсвэртэй блок.

Барилгын халхлах бүтцийн дулаалганд дундах үе болгон хэрэглэнэ:

  • Нүүрлэсэн/ шавардсан гурван давхаргатай хана.
  • Каркасны хана.
  • Агаарын зайтай өлгөмөл фасадны систем.
  • Металл болон модон каркастай хамар хана.
  • Бетон ба төмөр бетон панел хийхэд.
  • Экологийн цэвэр материал, фенол-формальдегид үл агуулсан, фосген үл ялгаруулдаг.
  • Ус, чийгэнд сайн.
  • Ашиглалтын явцад гажуудаж хэлбэр өөрчлөгдөдгүй.
Үзүүлэлтүүд Хэмжээ
10% шугаман деформацийн шахалтын үеийн бат бөх , кПа, багагүй 60
Дулаан дамжуулалт (?10), Вт/м•К, ихгүй 0,033
Дулаан дамжуулалт (?25), Вт/м•К, ихгүй 0,032
Дулаан дамжуулалт (?А), Вт/м•К, ихгүй 0,032
Дулаан дамжуулалт (?Б), Вт/м•К, ихгүй 0,034
Шатамхай бүлэг Г1

KNAUF Therm® Wall хөөсөнцөр хавтангийн нэрлэгдсэн геометрын хэмжээс

Урт Өргөн Зузаан
600-аас 3000 мм хүртэл 200-аас 1200 мм хүртэл 20-оос 1000 мм хүртэл, алхам 10 мм


Хэрэглэгчийн хүсэлтээр хөөсөнцөр хавтангийн хэмжээг тохируулж болно.

"КНАУФ Терм Волл" (ADOBE PDF 171 Кб)

Буцах