КНАУФ- таазны, чиглүүлэгч металл профиль (ПН) хэмнэлттэй

КНАУФ- таазны, чиглүүлэгч металл профиль (ПН) хэмнэлттэй

КНАУФ- таазны, чиглүүлэгч металл профиль (ПН) хэмнэлттэй

КНАУФ- таазны, чиглүүлэгч металл профиль (ПН) хэмнэлттэй

КНАУФ- таазны, чиглүүлэгч металл профиль (ПН) хэмнэлттэй нь ТУ 1121-004-04001508-2003 стандартын дагуу нимгэн ган туузыг орчин үеийн төхөөрөмжөөр, хүйтэн цувах аргаар үйлдвэрлэдэг урт элемент болно.

Хэрэглэх хүрээ

Харгалзах хэмжээний босоо профильтэй, чиглүүлэгч элемент болж өгнө.

КНАУФ-хавтан (ГКЛ, ГКЛВ, ГКЛВО) болон КНАУФ-сэмэрлэг хавтангаар хийх өрөө хоорондын хамар хана, өнгөлгөө болон бусад байгууламжийн каркасын хийцэнд ашиглагдана. Ер нь бол харгалзах хэлбэрийн босоо профилийн чигүүлэгч элемент болно.

Хэрэглэх явц

ПС харгалзах профилтэй хосоор хэрэглэнэ.

  • Бүх КНАУФ-профилуудыг 0,5 мм багагүй зузаантай сайн чанарын ган ашиглан хийгддэг тул бусад профилуудаас илүү бөх.
Үзүүлэлтүүд Хэмжээ
Огтлолцол , мм 28x18
Урт, мм 3000
Боодол Уут, 72 урт. м

Назад