KNAUF Therm® Roof

KNAUF Therm® Roof

KNAUF Therm® Roof

KNAUF Therm® Roof

Хавтгай дээвэр дулаалах, дулаан тусгаарлах, ус чийгэнд тэсвэртэй хөөсөнцөр хавтан.

Хавтгай дээвэр дулаалах, дулаан тусгаарлах, ус чийгэнд тэсвэртэй хөөсөнцөр хавтан.

  • Төмөр бетон сууринд хавтгай дээвэр (монолит бетон, хавирган болон хоосон блок);
  • Металл профильтэй хавтгай дээвэр.
  • Экологийн цэвэр бүтээгдэхүүн, фенол-формальдегид үл агуулсан, фосген үл ялгаруулдаг.
  • Галын аюулгүй байдлын өндөржүүлсэн нөхцөлтэй объектэнд (ВНИИПО МЧС РФ дүгнэлт авсан).
  • Жин бага, угсрахад хялбар.
  • 10% деформацийн шахалтын үеийн бат бөх, 130 кПа багагүй.
  • Ус, чийгэнд тэсвэртэй
Үзүүлэлтүүд Хэмжээ
10% шугаман хэв гажилтын шахалтын үеийн бат бөх , кПа, багагүй 130
Дулаан дамжуулалт (?10), Вт/м•К, ихгүй 0,029
Дулаан дамжуулалт (?25), Вт/м•К, ихгүй 0,031
Дулаан дамжуулалт (?А), Вт/м•К, ихгүй 0,032
Дулаан дамжуулалт (?Б), Вт/м•К, ихгүй 0,034
Бүрэн дүрэхэд ус шингээх, % эзэлхүүнээр, ихгүй 0,8
Шатамхай бүлэг Г1


Нэрлэгдсэн геометрийн хэмжээс

Урт Өргөн Зузаан
600-аас 3000 мм хүртэл 200-аас 1200 мм хүртэл 20-оос 1000 мм хүртэл, алхам 10 мм


"КНАУФ Терм Руф" (ADOBE PDF 273 Кб)

Буцах