Гипсэн хавтангийн дюбель

Гипсэн хавтангийн дюбель

Гипсэн хавтангийн дюбель

Гипсэн хавтангийн дюбель

Гипсэн хавтангийн дюбель.

Металл дюбель .

Төрөл бүрийн материалуудыг урьдчилж өрөмдөхгүйгээр гипсэн хавтан (энгийн, ус чийгэнд тэсвэртэй, галд тэсвэртэй) дээр бэхлэх зориулалттай.


Хэрэглэх явц

Эхлээд КНАУФ хавтанд (энгийн, ус чийгэнд тэсвэртэй, галд тэсвэртэй) дюбелийг эргэдэж суулгаад дараа нь шурупны тусламжтайгаар дюбелийн корпуст эд ангийг бэхлэнэ.

  • Урьдчилж өрөмдөхгүй
  • Бэхэлгээний өндөр чанарыг хангах бөгөөд төрөл бүрийн материалуудыг урьдчилж өрөмдөхгүйгээр гипсэн хавтан (энгийн, ус чийгэнд тэсвэртэй, галд тэсвэртэй) дээр бэхлэх ажил КНАУФ технологийн дагуу хийгдэнэ.
Үзүүлэлтүүд Хэмжээ
Диаметр / урт, мм 27 хүртэл
Тэмдэглэгээ 6D 37-4
Баглаа Хайрцаг, 100 шир

Буцах