ËÌ21

Коттеджын

Коттеджын

Коттеджын

Цементэн хольц, универсал КНАУФ-Коттеджын.

Дүүргэгч болон полимер нэмэгдэлтэй, цементэн суурьтай хуурай хольц.

Хэрэглэх хүрээ

Чулуун ба тоосгон өрлөгт, барилгын фасад шавардах, чийглэг ихтэй тасалгааны ердийн хатуу гадаргууг боловсруулах болон хуучин шавардлагыг сэргээн засварлах мөн цууралт, хагархай, нүх сүв бөглөх зэрэгт хэрэглэнэ.

Гадна, дотор ажилд хэрэглэнэ.

Хэрэглэх явц нь ажлын дараахи үе шаттай:

  • Хананы материалыг бэлтгэх.
  • Суурийн гадаргууг шавардахад бэлтгэх.
  • КНАУФ-Коттеджын зуурмагийг ашиглан булангын хамгаалалт тогтоох.
  • Зуурмагийг бэлтгэх.
  • Өрлөгө ажлыг гүйцэтгэх.

Заадас дахь өрлөгийн зуурмагийн стандарт зузаан:

  • хэвтээ ~ 12 мм;
  • босоо ~ 10 мм.
  • Шавардлагын ажил.

Зөвлөгөө

Зуурмагийг нэг цагийн дотор хэрэглэнэ. Ажлын явцад өрлөгийн шавар хэт хурдан хатах ба атмосферын үйлчлэлээс жиш: нар, салхи, бороо, цас, хүйтэн зэргээс сэргийлэх шаардлагатай.

Цементэн хольц, универсал КНАУФ-Коттеджын хэрэглэх дэлгэрэнгүй мэдээлэлийг татах хуудаснаас үзнэ үү. Мэдээлэлийн хуудас № 0718.

Цементэн хольц, универсал КНАУФ-Коттеджыг ердийн шавардлагын хольц байдлаар барилгын фасад, хуучин шавардлага засахад хэрэглэнэ.

Үзүүлэлт Хэмжээ
Фракцийн хамгийн их хэмжээс ~ 3 мм
Нягт ~ 1800 кг/м3
Шахалт тэсвэрлэлт > 2,5 МПа
20 кг хуурай хольцоос гарах зуурмагийн гарц ~ 14,5 л
Боодол Цаасан уут 25 кг
Савлагаа Контейнер, зөөлөн полимерконтейнер «Биг-Бэг»
Хугацаа 6 сар, савлагаа гэмтээгүй үед

Назад