Өөрөө өрөмддөг цоолох шуруп TN

Гипсэн сэмэрлэг хавтангийн шуруп MN

Гипсэн сэмэрлэг хавтангийн шуруп MN

Гипсэн сэмэрлэг хавтангийн шуруп MN

Гипсэн сэмэрлэг хавтангийн шуруп MN.

Өөрөө өрөмддөг, цоологч, чангардаг толгой бүхий шуруп MN.

Металл профиль бүхий каркасанд (0.7 мм хүртэл зузаантай хана) КНАУФ хавтангуудыг (энгийн, ус чийгэнд тэсвэртэй, галд тэсвэртэй) бэхлэх зориулалттай.

  • Урьдчилж өрөмдөх шаардлагагүй.
  • КНАУФ гипсэн хавтанг (энгийн, ус чийгэнд тэсвэртэй, галд тэсвэртэй) металл профил бүхий каркасанд бэхлэх ажил КНАУФ технологийн дагуу хийгдэнэ.
Үзүүлэлтүүд Хэмжээ
Диаметр / урт, мм 3,9x19; 3,9x22; 3,9x25; 3,9x30; 3,9x45
Тэмдэглэгээ MN
Баглаа Хайрцаг, 100 шир

Буцах