Универсал дюбель

Универсал дюбель

Универсал дюбель

Универсал дюбель

Универсал дюбель.

Синтетик материалаар хийгдсэн универсал дюбель.

Цул болон хөндий материалууд дээр стандарт бэхэлгээ хийх зориулалттай. Бетон болон тоосгонд дюбелийн ердийн тэлэлт явагдана.


Хэрэглэх явц

Шурупдэх явцад дюбель нь хөндий өрлөгө буюу гипсэн хавтан дотор зангилаа болон ороогдоно.

Бэхэлгээний өндөр чанарыг хангах бөгөөд цул болон хөндий материалууд дээр явагдах ажил КНАУФ технологийн дагуу хийгдэнэ.

Үзүүлэлтүүд Хэмжээ
Диаметр / урт, мм 6x27
Тэмдэглэгээ 4 AS; К 6/28
Баглаа Хайрцаг, 100 шир

Буцах