Өөрөө өрөмддөг цоолох шуруп TN

Өөрөө өрөмддөг цоолох шуруп TN

Өөрөө өрөмддөг цоолох шуруп TN

Өөрөө өрөмддөг цоолох шуруп TN

Өөрөө өрөмддөг цоолох шуруп TN.

Тусгай хийцийн толгой бүхий өөрөө өрөмддөг шуруп.

Металл профил бүхий каркасанд (0.7 мм хүртэл зузаантай хана) гипсэн хавтангуудыг (энгийн, ус чийгэнд тэсвэртэй, галд тэсвэртэй) бэхлэх зориулалттай.

  • Урьдчилж өрөмдөх шаардлагагүй.
  • Бэлэн гадаргууны өндөр чанарыг хангах бөгөөд КНАУФ хавтанг (энгийн, ус чийгэнд тэсвэртэй, галд тэсвэртэй) угсрах ажил КНАУФ технологийн дагуу хийгдэнэ.
Үзүүлэлтүүд Хэмжээ
Диаметр / урт, мм 3,5x25; 3,5x35; 3,5x45; 3,5x55; 4,3x65
Тэмдэглэгээ TN25; TN35; TN45; TN55; TN65
Баглаа Хайрцаг, 100 шир

Буцах