Шилэн даавуун тор

Шилэн даавуун тор

Шилэн даавуун тор

Шилэн даавуун тор

Шилэн даавуун тор.

Шилэн даавуун тор.

Шавах болон шавардах ажилд хэв гажилт үүсэх магадлалтай газар арматурчлах зорилгоор ашиглана.

Бэлэн гадаргууны өндөр чанарыг хангах бөгөөд шавах болон шавардах ажил КНАУФ технологийн дагуу хийгдэнэ.

Үзүүлэлтүүд Хэмжээ
Өргөн, мм 1000
Баглаа рулон, 50 м

Буцах