Металл байгууламжуудын эрдэс хөвөн хавтан

Металл байгууламжуудын эрдэс хөвөн хавтан

Металл байгууламжуудын эрдэс хөвөн хавтан

Металл байгууламжуудын эрдэс хөвөн хавтан

Металл байгууламжуудын эрдэс хөвөн хавтан.

«Металлоконструкции Термо Рол» эрдэс хөвөн хавтангууд  нь ТУ 5763001730906542005 өөрчлөлт № 1 дагуу үйлдвэрлэгддэг уян, уян харимхай, шатдаггүй, органик бус, шилэн сэмэрлэг материалууд болно.

«Металлоконструкции Термо Рол» эрдэс хөвөн матууд нь авсаархан хөдөлгөөнт барилга болон хөнгөн металл хийц бүхий орон сууц, нийтийн, худалдааны, үйлдвэрийн болон бусад барилгуудын дээвэр, ханын дулаан болон дуу чимээ тусгаарлах зорилгоор хэрэглэгдэнэ.

«Металлоконструкции Термо Рол» нь пенополистирол болон пеноплиуретанаар хийгдсэн сэндвич-панелээс шатдаггүй материалуудын бүлэгт (НГ) хамрагддагаараа давуу талтай.


Зөвлөмж

Материалуудыг зөвхөн богино хугацаанд хамгаалах зориулалттай полиэтилен хальсанд савласан байдалтай нийлүүлдэг. Урт хугацаагаар хадгалах тохиолдолд материалыг газар дээр биш тасалгаанд буюу саравчин дор байрлуулна.

  • «Металлоконструкции Термо Рол»нь хөнгөн, шаардлагатай хэмжээгээр огтлох, бэхжүүлэхэд хялбар.
  • Дулаан тусгаарлах өргөн боломжтой.
  • Тасралтын бат бэхийн дээд зэргийн өндөр чанартай.
  • Дулаан хамгаалах болон дуу чимээ тусгаарлах үзүүлэлтүүдийн хамгийн оновчтой зохицол.
  • Тус материалыг хэрэглэснээр эдийн засгийн үр ашиг нэмэгдэнэ.
  • Уур дамжуулах чадвар өндөр (0.6 мг/м?ч?Па доошгүй), тасалгааны чийгшлийн горимд сөрөг нөлөө үзүүлэхгүй.
  • «Металлоконструкции Термо Рол» нь дэлхийн озоны давхаргыг устгаж буй фреоны агуулгатай бодис (CFCs, HCFCs г.м.) агуулдаггүй, ялгаруулдаггүй бөгөөд байгаль орчинд өөр сөрөг нөлөө үзүүлдэггүй.
  • Блокны үйлдвэрлэл, хадгалалт байгаль орчинд хамгийн бага нөлөө үзүүлдэг бөгөөд «Zero ODP» ба «Zero GWP» (озоны давхарга, дэлхийн цаг уурын дулааралд үзүүлэх нөлөө тэгтэй тэнцэнэ) ангилалд хамрагддаг.
  • «Металлоконструкции Термо Рол» материалууд нь үнэргүй, ялзаралтанд тэсвэртэй, чийг татдаггүй, шимэгч үржих орчин төлөвшүүлэхгүй, хөгц, мөөгөнцөр, бактерийн өсөлтөнд эерэг нөлөө үзүүлэхгүй.
  • «Металлоконструкции Термо Рол» нь НПБ 244-97-д тогтоосон галын аюулгүй байдлын шаардлагуудыг хангадаг бөгөөд ГОСТ 30244-94 п. 5.2 дагуу шатдаггүй материалуудын бүлэгт (НГ) хамаарна.
Тодорхойлолт Үзүүлэлтүүд
Термо Рол 040 металл хийцүүд – шилэн сэмэрлэг рулон материал. Хөнгөн металл хийцүүдийн дулаан тусгаарлах зорилгоор ашиглана. Түвшин – Стандарт.

Хэмжээ, мм: 10000x1200x50 10000x1200x100 6500x1200x150 Баглаа: Термоусадочная пленка Нийлүүлэлт: Рулон Дулаан дамжуулалт 10С-т, Вт/м°С: 0, 040

Термо Рол 037 металл хийцүүд – шилэн сэмэрлэг рулон материал. Хөнгөн металл хийцүүдийн дулаан тусгаарлах зорилгоор ашиглана. Түвшин – Премиум.

Хэмжээ, мм: 9000x1200x100 5500x1200x150 Баглаа: Термоусадочная пленка Нийлүүлэлт: Рулон Дулаан дамжуулалт 10С-т, Вт/м°С: 0, 037

Термо Рол 034 металл хийцүүд – шилэн сэмэрлэг рулон материал. Хөнгөн металл хийцүүдийн дулаан тусгаарлах зорилгоор ашиглана. Түвшин – Супер Премиум.

Хэмжээ, мм: 5000x1200x100 3500x1200x150 Баглаа: Термоусадочная пленка Нийлүүлэлт: Рулон Дулаан дамжуулалт 10С-т, Вт/м°С: 0, 034


Буцах