Өөрөө өрөмддөг цоологч шуруп LN

Өөрөө өрөмддөг цоологч шуруп LN

Өөрөө өрөмддөг цоологч шуруп LN

Өөрөө өрөмддөг цоологч шуруп LN

Өөрөө өрөмддөг цоологч шуруп LN.

Өөрөө өрөмддөг цоологч шуруп LN.

Металл профил болон хавтангуудыг (0.7 мм хүртэл зузаантай) өөр хооронд нь бэхлэх зориулалттай.

  • Урьдчилж өрөмдөх шаардлагагүй.
  • Металл профил болон хавтангуудыг өөр хооронд нь бэхлэх ажил КНАУФ технологийн дагуу хийгдэнэ.
Үзүүлэлтүүд Хэмжээ
Диаметр / урт, мм 3,5x9
Тэмдэглэгээ LN9
Баглаа Хайрцаг, 1000 шир

Буцах