Налуу дэврийн эрдэс хөвөн хавтан ба блок

Налуу дэврийн эрдэс хөвөн хавтан ба блок

Налуу дэврийн эрдэс хөвөн хавтан ба блок

Налуу дэврийн эрдэс хөвөн хавтан ба блок

Налуу дэврийн эрдэс хөвөн хавтан ба блок.

«Скатная кровля Термо Рол» и «Скатная кровля Термо Плита» эрдэс хөвөн хавтан ба блокууд нь ТУ ТУ 5763001730906542005 өөрчлөлт № 1 дагуу үйлдвэрлэгддэг уян, уян харимхай, органик бус, шилэн сэмэрлэг материалууд болно.

«Скатная кровля Термо Рол» и «Скатная кровля Термо Плита» эрдэс хөвөн хавтан ба блокууд нь мансардын давхар болон бага ачаалалтай дээврийн байгууламжуудын дулаан тусгаарлах зорилгоор хэрэглэнэ.


Зөвлөмж

Материалуудыг зөвхөн богино хугацаанд хамгаалах зориулалттай полиэтилен хальсанд савласан байдалтай нийлүүлдэг. Урт хугацаагаар хадгалах тохиолдолд материалыг газар дээр биш тасалгаанд буюу саравчин дор байрлуулна.

  • «Скатная кровля Термо Плита» и «Скатная кровля Термо Рол» материалууд нь үнэргүй, ялзаралтанд тэсвэртэй, чийг татдаггүй, шимэгч үржих орчин төлөвшүүлэхгүй, хөгц, мөөгөнцөр, бактерийн өсөлтөнд эерэг нөлөө үзүүлэхгүй.
  • Хэрэглэх олон хувилбартай.
  • Зэргэлдээ үеийн хооронд зай завсар, хөндий гарахгүй хурдан бөгөөд үр дүнтэй байрлуулна.
  • Дуу чимээ шингээх чадвар өндөр.
  • «Скатная кровля Термо Плита» и «Скатная кровля Термо Рол» нь хөнгөн, шаардлагатай хэмжээгээр огтлох, бэхжүүлэхэд хялбар.
  • Уур дамжуулах чадвар өндөр (0.6 мг/м?ч?Па доошгүй), тасалгааны чийгшлийн горимд сөрөг нөлөө үзүүлэхгүй.
  • «Скатная кровля Термо Плита» ба «Скатная кровля Термо Рол» нь дэлхийн озоны давхаргыг устгаж буй фреоны агуулгатай бодис (CFCs, HCFCs г.м.) агуулдаггүй, ялгаруулдаггүй бөгөөд байгаль орчинд бусад сөрөг нөлөө үзүүлдэггүй.
  • Блокны үйлдвэрлэл, хадгалалт байгаль орчинд хамгийн бага нөлөө үзүүлдэг бөгөөд «Zero ODP» ба «Zero GWP» (озоны давхарга, дэлхийн цаг уурын дулааралд үзүүлэх нөлөө тэгтэй тэнцэнэ) ангилалд хамрагддаг.
  • «Скатная кровля Термо Плита» ба «Скатная кровля Термо Рол» нь НПБ 244-97-д тогтоосон галын аюулгүй байдлын шаардлагуудыг хангадаг бөгөөд ГОСТ 30244-94 п. 5.2 дагуу шатдаггүй материалуудын бүлэгт (НГ) хамаарна.
  • «Скатная кровля Термо Плита» ба «Скатная кровля Термо Рол» дуу чимээ шингээх сайн үзүүлэлттэй.
Тодорхойлолт Үзүүлэлтүүд
Термо Рол 037 шилэн сэмэрлэг рулон материал. Налуу дэврийн дулаан тусгаарлалтанд ашиглана. Түвшин – Премиум.

Хэмжээ, мм: 9000x1200x50 5500x1200x150 9000x570x50 5500x570x150 Баглаа: Термоусадочная пленка Нийлүүлэлт: Рулон Дулаан дамжуулалт 10С-т, Вт/м°С: 0, 037

Термо Рол 034 шилэн сэмэрлэг рулон материал. Налуу дэврийн дулаан тусгаарлалтанд ашиглана. Түвшин – Супер Премиум.

Хэмжээ, мм: 5500x1200x50 3500x1200x150 5500x570x50 3500x570x150 Баглаа: Термоусадочная пленка Нийлүүлэлт: Рулон Дулаан дамжуулалт 10С-т, Вт/м°С: 0, 034

Термо Плита 037 блок хэлбэртэй шилэн сэмэрлэг материал. Налуу дэврийн дулаан тусгаарлалтанд ашиглана. Түвшин –Премиум.

Хэмжээ, мм: 570x1250x100 1250x570x150 Баглаа: Термоусадочная пленка Нийлүүлэлт: уут Дулаан дамжуулалт 10С-т, Вт/м°С: 0, 037

Термо Плита 034 блок хэлбэртэй шилэн сэмэрлэг материал. Налуу дэврийн дулаан тусгаарлалтанд ашиглана. Түвшин –Супер Премиум.

Хэмжээ, мм: 1250x570x100 1250x570x150 Баглаа: Термоусадочная пленка Нийлүүлэлт: уут Дулаан дамжуулалт 10С-т, Вт/м°С: 0, 034


Буцах