КНАУФ- таазны, чиглүүлэгч металл профиль (ПН)

КНАУФ- таазны, чиглүүлэгч металл профиль (ПН)

КНАУФ- таазны, чиглүүлэгч металл профиль (ПН)

КНАУФ- таазны, чиглүүлэгч металл профиль (ПН)

КНАУФ- таазны, чиглүүлэгч металл профиль (ПН) нь ТУ 1121-004-04001508-2003 стандартын дагуу нимгэн ган туузыг орчин үеийн төхөөрөмжөөр, хүйтэн цувах аргаар үйлдвэрлэдэг урт элемент болно.

Хэрэглэх хүрээ

Дүүжин тааз П113 болон өнгөлгөөний С623 каркасыг угсрахад ПП 60/27 профилийн чиглүүлэгч элемент болно.

КНАУФ-гипсэн хавтан (ГКЛ, ГКЛВ, ГКЛВО) болон КНАУФ-сэмэрлэг хавтантай өрөө хоорондын хамар хана, өнгөлгөө болон бусад байгууламжийн каркасын хийцэнд ашиглагдана.

Хэрэглэх явц

Дүүжин таазны каркасны угсралт хийхэд өрөөний периметрээр ПН профилийг хананд бэхлэнэ.

Өнгөлгөөний каркасны угсралт хийгдэхэд профилийг тааз болон шаланд бэхлэнэ.

  • Профиль төмөр нь хана дагуу атриатай хийгдсэн байдаг ба энэ нь түүнийг бат бөх чанартай болгодог.
  • Профиль нь дюбель ашиглан бэхлэхэд зориулж ханандаа бэлэн 8 мм-ийн нүхтэй хийгддэг тул түүнийг даацын сууринд бэхлэхэд амар.
  • Бүх КНАУФ-профилуудыг 0,5 мм багагүй зузаантай сайн чанарын ган ашиглан хийдэг тул бусад профилуудаас илүү бөх.
Үзүүлэлтүүд Хэмжээ
Огтлолцол , мм 28x27
Урт, мм 3000
Боодол Уут, 72 урт. м

Назад