84/12  залгаа холбоос

84/12 залгаа холбоос

84/12  залгаа холбоос

84/12 залгаа холбоос

84/12 залгаа холбоос

84/12 залгаа холбоосын хэмжээс 83х11х0,5 мм, урт 180 мм. Уутанд 50 ширхэгээр савлагдсан.

Шугаман профилийн холболтонд (сунгах) орно, 84/12 профилтэй цуг хэрэглэнэ.


Назад