Аквапанель арматурчлалын тууз

Аквапанель арматурчлалын тууз

Аквапанель арматурчлалын тууз

Аквапанель арматурчлалын тууз

Аквапанель арматурчлалын тууз.

Арматурчлалын тууз.

Аквапанель цементэн гадна хавтан хоорондын уулзваруудыг арматурчлах зорилгоор хэрэглэнэ.

Бэлэн гадаргууны өндөр чанарыг хангах бөгөөд Аквапанель  цементэн гадна хавтан хоорондын уулзваруудыг арматурчлах ажил нь КНАУФ технологийн дагуу хийгдэнэ.

Үзүүлэлтүүд Хэмжээ
Өргөн, мм 100
Баглаа Хайрцаг, 12 шир.

Буцах