KNAUF Therm® Facade

KNAUF Therm® Facade

KNAUF Therm® Facade

KNAUF Therm® Facade

Барилгын ханыг дулаалах системын гадна давхарганд ашиглах, дулаан тусгаарлах, чийгэнд тэсвэртэй хөөсөнцөр хавтан.

Барилгын ханыг дулаалах системын гадна давхарганд ашиглах дулаан тусгаарлах, чийгэнд тэсвэртэй хөөсөнцөр хавтан.

Барилгын гадна ханыг дулаалахад, түүнчлэн шилэн арматурчлалын тор бүхий нимгэн шавардлагатай фасадны системийн бүтцэнд.

KNAUF Therm® Facade -н монтаж дараах үе шаттай:

  • Блокыг хэрэгцээтэй хэмжээгээр нь хөрөөдөх (шаардлагатай бол).
  • KNAUF Therm® Facade дулаалгыг ханын гадна талд (зарим тохиолдолд - дотор) монтажны цавуу / дюбел ашиглан бэхлэх.
  • Арматурчлалын тор бүхий цавуутай шавардлагын хольц (жиш, КНАУФ-Севенер) болон гоёлын үе (жиш, КНАУФ-Диамант шавардлагын холимогоор) түрхэж хамгаалалтын үе хийх.

Хананы гадна хэрэглэхэд бэхэлгээний технологийн горимыг чанд сахих, шавардлага цавууны хольцоор гадаргууг бүрж фасадыг урт, удаан эдэлгээтэй болгоно.


  • Экологийн цэвэр материал, фенол-формальдегид үл агуулсан, фосген ялгаруулдаггүй.
  • Давхарга салахгүй бат бөх.
  • Галын аюулгүй байдлын өндөржүүлсэн нөхцөлд таарна.
  • Ачаалал даах бат бөх.
Үзүүлэлтүүд Хэмжээ
10% шугаман хэв гажилтын шахалтын үеийн бат бөх , кПа, багагүй 100
Дулаан дамжуулалт (?10), Вт/м•К, ихгүй 0,031
Дулаан дамжуулалт (?25), Вт/м•К, ихгүй 0,031
Дулаан дамжуулалт (?А), Вт/м•К, ихгүй 0,032
Дулаан дамжуулалт (?Б), Вт/м•К, ихгүй 0,035
Бүрэн дүрэхэд ус шингээх, % эзэлхүүнээр, ихгүй 1
Шатамхай бүлэг Г1

KNAUF Therm® Facade хөөсөнцөр хавтангийн нэрлэгдсэн геометрын хэмжээс

Урт Өргөн Зузаан
600-аас 5000 мм хүртэл 200-аас 1200 мм хүртэл 20-оос 1000 мм хүртэл, интервал 10 мм


Хэрэглэгчийн хүсэлтээр хөөсөнцөр хавтангийн хэмжээг тохируулж болно.

"КНАУФ Терм Фасад" (ADOBE PDF 246 Кб)

Буцах