Хана таазны бэхэлгээ 60/27

Хана таазны бэхэлгээ 60/27

Хана таазны бэхэлгээ 60/27

Хана таазны бэхэлгээ 60/27

Хана таазны бэхэлгээ 60/27

Хэмжээ 60х30х125 мм, зузаан 0,9 мм, уутанд 100 ширхэгээр савлагдсан, бэхэлгээг тооцоолсон даац 40 кг.

Таазны профилnaг даацын байгууламжинд бэхлэхэд зориулагдсан. Үндсэн сууринд анкер элемент (Т/б тааз) эсвэл дюбелеер (хана) бэхлэгдэнэ. Таазны профиль ПП 60/27 хана таазны бэхэлгээнд LN хэлбэрийн шурупээр бэхлэгдэнэ.


Назад