Аквапанель шилэн торон арматурчлалын гадна тууз

Аквапанель шилэн торон арматурчлалын гадна тууз

Аквапанель шилэн торон арматурчлалын гадна тууз

Аквапанель шилэн торон арматурчлалын гадна тууз

Аквапанель шилэн торон арматурчлалын гадна тууз.

Шүлтэнд тэсвэртэй тусгай бүрхүүлтэй шилэн тор.

Шавардлага буюу шаваасны суурь үеийг арматурчлах зорилгоор хэрэглэнэ.

Бэлэн гадаргууны өндөр чанарыг хангах бөгөөд Аквапанель цементэн гадна хавтанг ашиглан хийсэн фасадны шавардлага буюу шаваасны суурь үеийг арматурчлах ажил нь КНАУФ технологийн дагуу хийгдэнэ.

Үзүүлэлтүүд Хэмжээ
Өргөн, мм 50, 100
Баглаа рулон

Буцах