Нягтруулах тууз КНАУФ-Дихтунгсбанд

Нягтруулах тууз КНАУФ-Дихтунгсбанд

Нягтруулах тууз КНАУФ-Дихтунгсбанд

Нягтруулах тууз КНАУФ-Дихтунгсбанд

Нягтруулах тууз КНАУФ-Дихтунгсбанд

Өөрөө наалдах микросүвэрхэг полимер тууз.

Өнгөлгөөний металл профилууд болон хамар хана, барилгын даацын хийцүүдтэй нийлсэн хэсэг нь нягт, зай завсаргүй, мөн шаардлагатай дуу чимээ тусгаарлалтыг хангах зорилгоор ашиглана.

Бэлэн гадаргууны өндөр чанарыг хангах бөгөөд өнгөлгөө болон хамар хана угсрах ажил КНАУФ технологийн дагуу хийгдэнэ.

Үзүүлэлтүүд Хэмжээ
Өргөн, мм 30 50 70 95
Зузаан, мм 3,2
Баглаа 24 рулон 12 рулон 6 рулон
Нийлүүлэлт рулон, 30 м

Буцах