Модон барилгын эрдэс хөвөн хавтан ба блок

Модон барилгын эрдэс хөвөн хавтан ба блок

Модон барилгын эрдэс хөвөн хавтан ба блок

Модон барилгын эрдэс хөвөн хавтан ба блок

Модон барилгын эрдэс хөвөн хавтан ба блок.

«Деревянное домостроение Термо Рол» и «Деревянное домостроение Термо Плита» эрдэс хөвөн хавтан ба блокууд нь ТУ 5763001730906542005 өөрчлөлт № 1.. дагуу үйлдвэрлэгддэг шилэн сэмэрлэг суурьтай, шатдаггүй, органик бус, сэмэрлэг материалууд болно.

«Деревянное домостроение Термо Рол 40» эрдэс хөвөн хавтанг дээвэр, давхар хоорондын суурь гадаргуу (ачаалалгүй байгууламжууд), болон бусад модон барилгын каркасан байгууламжуудад дулаан тусгаарлах зорилгоор хэрэглэнэ.


Эрдэс хөвөн хавтан «Деревянное домостроение Термо Рол 037», «Деревянное домостроение Термо Рол 034», эрдэс хөвөн блок «Деревянное домостроение Термо Плита 037», «Деревянное домостроение Термо Плита 034» зэргийг гадна хана, налуу дээвэр болон бусад модон барилгын каркасан байгууламжуудад дулаан тусгаарлах зорилгоор хэрэглэнэ.


Материалыг каркасын тулгуур буюу шувуун нуруунуудын хооронд бэхжүүлнэ. Санал болгож буй материалуудын хэмжээнүүд (өргөн г.м.) нь тухайн байгууламжуудад хамгийн түгээмэл хэрэглэгддэг тулгуурын алхмуудад тохирно.


Зөвлөмж

Материалуудыг зөвхөн богино хугацаанд хамгаалах зориулалттай полиэтилен хальсанд савласан байдалтай нийлүүлдэг. Урт хугацаагаар хадгалах тохиолдолд материалыг газар дээр биш тасалгаанд буюу саравчин дор байрлуулна.

  • «Деревянное домостроение Термо Рол» болон «Деревянное домостроение Термо Плита» материалууд нь үнэргүй, ялзаралтанд тэсвэртэй, чийг татдаггүй, шимэгч үржих орчин төлөвшүүлэхгүй, хөгц, мөөгөнцөр, бактерийн өсөлтөнд эерэг нөлөө үзүүлэхгүй.
  • Дуу чимээ шингээх чадвар өндөр.
  • Хэрэглэх олон хувилбартай.
  • Ихэнх каркасан байгууламжуудад байрлуулах боломжтой өргөнтэй.
  • Зэргэлдээ үеийн хооронд зай завсар, хөндий гаргахгүй хурдан бөгөөд үр дүнтэй байрлуулна.
  • «Деревянное домостроение Термо Рол» и «Деревянное домостроение Термо Плита» нь НПБ 244-97-д тогтоосон галын аюулгүй байдлын шаардлагуудыг хангадаг бөгөөд ГОСТ 30244-94 п. 5.2 дагуу шатдаггүй материалуудын бүлэгт (НГ) хамаарна.
  • Уур дамжуулах чадвар өндөр (0.6 мг/м?ч?Па), тасалгааны чийгшлийн горимд сөрөг нөлөө үзүүлэхгүй.
  • «Деревянное домостроение Термо Рол» и «Деревянное домостроение Термо Плита» нь хөнгөн бөгөөд шаардлагатай хэмжээгээр огтлох, бэхжүүлэхэд хялбар.
Тодорхойлолт Үзүүлэлтүүд
Термо Рол 040 шилэн сэмэрлэг рулон материал. Модон барилгын хэвтээ, ачаалалгүй байгууламжуудыг дулаалахад ашиглана. Түвшин – Стандарт.

Хэмжээ, мм: 10000x1200x50 10000x1200x100 10000x600x100 6500x1200x150 5000x1200x200 9000x1000x50 12000x1200x80 5500x570x200 5500х (570+530)х200 Баглаа: Термоусадочная пленка Нийлүүлэлт: Рулон Дулаан дамжуулалт 10С-т, Вт/м°С: 0, 040

Термо Рол 037 шилэн сэмэрлэг рулон материал. Модон барилгын каркасан байгууламжудад хэрэглэнэ. Түвшин – Премиум.

Хэмжээ, мм: 10000x1200x80 9000x1200x50 9000x1200x100 5500x1200x150 5260x600x150 4000x1200x200 9000x570x100 5500x570x150 4000x570x200 Баглаа: Термоусадочная пленка Нийлүүлэлт: Рулон Дулаан дамжуулалт 10С-т, Вт/м°С: 0, 037

Термо Рол 034 шилэн сэмэрлэг рулон материал. Модон барилгын каркасан байгууламжудад хэрэглэнэ. Түвшин – Супер Премиум.

Хэмжээ, мм: 5000x570x100 3500x570x150 Баглаа: Термоусадочная пленка Нийлүүлэлт: Рулон Дулаан дамжуулалт 10С-т,            Вт/м°С: 0, 034

Термо Плита 037 блок хэлбэртэй шилэн сэмэрлэг материал. Модон барилгын каркасан байгууламжудад хэрэглэнэ. Түвшин – Премиум.

Хэмжээ, мм: 1170x570x50 1170x570x100 1250x610x150 Баглаа: Термоусадочная пленка Нийлүүлэлт: уут Дулаан дамжуулалт 10С-т, Вт/м°С: 0, 037

Термо Плита 034 дулаан дамжуулалтын сайжруулсан коэффициенттэй, блок хэлбэртэй, шилэн сэмэрлэг материал. Модон барилгын каркасан байгууламжуудад хэрэглэнэ. Түвшин – Супер Премиум.

Хэмжээ, мм: 1170x570x50 1170x570x100 Баглаа: Термоусадочная пленка Нийлүүлэлт: уут Дулаан дамжуулалт 10С-т, Вт/м°С: 0, 034


Буцах