С төмрийн бэхлэгч холбоос 60/27

С төмрийн бэхлэгч холбоос 60/27

С төмрийн бэхлэгч холбоос 60/27

С төмрийн бэхлэгч холбоос 60/27

С төмрийн бэхлэгч холбоос 60/27

Хэмжээ: 62х58х45 мм, зузаан 0,9 мм, уутанд 100 ширхэгээр савлагдсан.

П 112 дүүжин таазны үндсэн профилд таазны профилийн хэсгийг бэхлэхэд зориулагдсан.

ПП 60/27 профилтэй цуг хэрэглэнэ.


Назад