Гогцоо төмөр

Гогцоо төмөр

Гогцоо төмөр

Гогцоо төмөр

Гогцоо төмөр

Гогцоо төмрийн урт нь 350 мм, 500 мм, 850 мм мөн 1000 мм байдаг. Савааны диаметр 4 мм.

Уутанд 100 ширхэгээр савлагдсан.

Гогцоо төмрийн бэхлэгчтэй ашиглана. Үндсэн т/б бүрээсний анкер элементэнд гогцоогоор бэхлэгдэнэ.


Назад