Өөрөө наалдах, торон, шилэн давуун тууз

Өөрөө наалдах, торон, шилэн давуун тууз

Өөрөө наалдах, торон, шилэн давуун тууз

Өөрөө наалдах, торон, шилэн давуун тууз

Өөрөө наалдах, торон, шилэн давуун тууз.

Өөрөө наалдах микросүвэрхэг полимер тууз.

Хавтан материалуудын залгаа уулзваруудыг арматурчлах зориулалттай.

Бэлэн гадаргууны өндөр чанарыг хангах бөгөөд хавтан материалуудын залгаа уулзваруудыг арматурчлах ажил КНАУФ технологийн дагуу хийгдэнэ.

Үзүүлэлтүүд Хэмжээ
Өргөн, мм 50
Баглаа рулон

Буцах