Фуген

Фуген

Фуген

Фуген

Гипсэн шаваас универсал КНАУФ-Фуген.

Полимер нэмэлт орцтой гипсэн суурьтай хуурай хольц.

Хэрэглэх хүрээ

Зориулалт :

 • Нимгэн хагас дугуй ирмэгтэй КНАУФ-гипсэн хавтангийн (ГКЛ) уулзвар заадасуудыг арматурчлалын тууз ашиглан шавах.
 • Гэмтсэн гипсэн хавтангийн (ГКЛ ) цууралтыг шавах.
 • Бетон болон  шавардлагатай хавтгай гадаргууг нимгэн шавах.
 • Угсармал бетон элементүүдын заагийг дүүргэх.
 • Гипсэн углуургатай хавтангуудын угсрах ба шавах.
 • Гипсэн хавтан болон комби панелыг тэгшхэн гадаргууд наах.
 • Гипсэн элементүүдийг наах, шавах.
 • Дотор ажилд.
 • Гипсэн шаваас универсал КНАУФ-Фуген нь  КНАУФ гипсэн хавтангийн (ГКЛ) заагийг шавахад зориулан хийгдсэн.
 • Хагардаггүй, суудаггүй
 • Байгалийн, цэвэр экологийн эрдэс материалаар  (гипс) хийсэн тул, хүний эрүүл мэндэд хортой ямарч бодис агуулаагүй.
Үзүүлэлтүүд Хэмжээ
Үеийн зузаан
Хамгийн бага 1 мм
Хамгийн их 3 мм
Зардал
ГКЛ заагуудыг шавах 0,25 кг
Бүрэн шаваасанд, 1 мм бүрт 0,8 кг
Фракцын хамгийн их хэмжээ 0,15 мм-с ихгүй
Бат бөх чанар
Шахахад ? 3,0 МПа
Нугалахад ? 1,5 МПа
Савлагаа Цаасан уут, 25; 10 ба 5 кг
Хадгалах хугацаа 6 сар, хэрвээ савлагаа гэмтээгүй бол

Буцах