KNAUF Therm® Roof NL

KKNAUF Therm® Roof NL

KNAUF Therm® Roof NL

KNAUF Therm® Roof NL

Дээвэр дулаалах, дулаан барьдаг, ус чийгэнд тэсвэртэй хөөсөнцөр хавтан.

Дээвэр дулаалах, дулаан барьдаг, ус чийгэнд тэсвэртэй хөөсөнцөр хавтан.

Төмөр бетон суурьтай хавтгай болон өндөр дээвэр дулаалахад.

  • Экологийн цэвэр материал, фенол-формальдегид үл агуулсан, фосген үл ялгаруулдаг.
  • Галын аюулгүй байдлын өндөржүүлсэн нөхцөлтэй объектэнд (ВНИИПО МЧС РФ дүгнэлт авсан)
  • Жин бага, угсралт хийхэд хялбар.
  • 10% хэв гажилттай шахалтын үеэд бат бөх чанар нь 130 кПа багагүй.
  • Ус, чийгэнд тэсвэртэй.
Үзүүлэлтүүд Хэмжээ
10% шугаман деформацийн шахалтын үеийн бат бөх , кПа, багагүй 60
Дулаан дамжуулахлт (?10), Вт/м•К, ихгүй 0,033
Дулаан дамжуулахлт (?25), Вт/м•К, ихгүй 0,031
Дулаан дамжуулахлт (?А), Вт/м•К, ихгүй 0,033
Дулаан дамжуулахлт (?Б), Вт/м•К, ихгүй 0,035
Бүрэн дүрхэд ус шингээх, % эзэлхүүнээр, ихгүй 0,8
Шатамхай бүлэг Г1

KNAUF Therm® Roof NL хөөсөнцөр хавтангийн нэрлэгдсэн геометрын хэмжээс

Урт Өргөн Зузаан
600-аас 3000 мм хүртэл 200-аас 1200 мм хүртэл 20-оос 1000 мм хүртэл, алхам 10 мм


Хэрэглэгчийн хүсэлтээр хөөсөнцөр хавтангийн хэмжээг тохируулж болно.


Буцах