КНАУФ- чиглүүлэгч металл профиль (ПН)

КНАУФ- чиглүүлэгч металл профиль (ПН)

КНАУФ- чиглүүлэгч металл профиль (ПН)

КНАУФ- чиглүүлэгч металл профиль (ПН)

КНАУФ- металл профиль (ПН) нь ТУ 1121-004-04001508-2003 стандартын дагуу нимгэн ган туузыг орчин үеийн төхөөрөмжөөр  хүйтэн цувих аргаар үйлдвэрлэгддэг урт элемент болно.

Хэрэглэх хүрээ

КНАУФ- металл профиль ПН нь П-хэлбэртэй, босоо чиглүүлэгч профилийн үүргийг гүйцэтгэнэ. Мөн хамар хана ба өнгөлгөөний каркасан хооронын хийцэд ашиглагдана.

КНАУФ-хавтан (ГКЛ, ГКЛВ, ГКЛВО) болон КНАУФ-сэмэрлэг хавтангуудын суурь дээр өрөө хоорондын хамар хана, өнгөлгөө болон бусад байгууламжийн каркасын хийцэнд ашиглагдана. Ер нь бол харгалзах хэмжээний босоо профилийн чигүүлэгч элемент болно.

Хэрэглэх процесс

Харгалзах хэмжээний босоо тулаас профильтэй хосоороо угсрагдана.

Зөвлөгөө

Цайрдсан профилийн хайчилсан хэсгийг зэврэлтээс нэмж хамгаалах шаардлагагүй.

  • КНАУФ- чиглүүлэгч металл профиль нь дюбель бэхлэх зориулттайгаар  ханандаа 8 мм нүхтэй хийгддэг тул түүнийг даацын сууринд бэхлэхэд хялбар байдаг.
  • Хэрвээ шаардлагатай бол дюбелийн нүхийг дрель ашиглан гаргана.
  • Төрөл бүрийн бүтээцийг угсрахад  КНАУФ-профилийн ПН (40 мм) тавцангийн өргөжүүлсэн өргөн нь бэхэлгээний шуруп суулгахад хялбар болгодог.
  • Бүх  КНАУФ-профилуудыг 0,5 мм –ээс багагүй зузаантай сайн чанарын ган ашиглан  хийдэг тул бусад профилуудаас илүү бөх.
Үзүүлэлтүүд Хэмжээ
Огтлолцол, мм 50x40;
65x40;
75x40;
100x40.
Урт, мм 3000 (захиалгаар 6000 хүртэл)
Боодол Уут, 36 урт. м
"КНАУФ-профил" (ADOBE PDF 422 Кб)

Буцах