Шавардлагатай фасадны эрдэс хөвөн блокууд

Шавардлагатай фасадны эрдэс хөвөн блокууд

Шавардлагатай фасадны эрдэс хөвөн блокууд

Шавардлагатай фасадны эрдэс хөвөн блокууд

Шавардлагатай фасадны эрдэс хөвөн блокууд.

Базальтан сэмэрлэг суурьтай эрдэс хөвөн тусгаарлагч.

 • Nobasil FKD – блок хэлбэртэй шавардлагатай фасадын чулуун хөвөнгийн дулаан тусгаарлагч.
 • Nobasil FKL – блок хэлбэртэй шавардлагатай фасадын чулуун хөвөнгийн дулаан тусгаарлагч.
 • Nobasil FRE – блок хэлбэртэй шавардлагатай фасадын чулуун хөвөнгийн дулаан тусгаарлагч.
 • Nobasil FRE 75 – блок хэлбэртэй шавардлагатай фасадын чулуун хөвөнгийн дулаан тусгаарлагч.
 • Nobasil FRK 50 – блок хэлбэртэй шавардлагатай фасадын чулуун хөвөнгийн дулаан тусгаарлагч.
 • Nobasil FRK 75 – блок хэлбэртэй шавардлагатай фасадын чулуун хөвөнгийн дулаан тусгаарлагч.

Бүх төрлийн орон сууц болон нийтийн барилгуудын гадна ханын (шавардлагатай) дулаан тусгаарлах зорилгоор хэрэглэнэ.
Материалуудын угсралт зөвхөн төслийн дагуу хийгдэнэ.


Угсралтын ажлын дараалал

 • Фасад дээр дулаалга хийхэд тохирох эсэхийг тогтоох.
 • Бүх системийн угсралтын өмнө цэвэрлэх, тэгшлэх, пенетраци хийх.
 • Тусгаарлалтыг сайтар бэхлэх, булан болон ташууг булангийн профилээр бэхжүүлэх.
 • Системийн угсралтыг газраас хангалттай зайнд (доод тал нь 500 мм) хийх.
 • Том талбайд температурын заадас гаргана.
 • Контакттай дулаалгын системд зөвхөн диффузийн шавардлагын хольц ашиглана.
 • Фасадын төсөл боловсруулах, өнгөлгөөний ажлуудыг төрөлжсөн барилгын компаниудаар хийлгэхийг зөвлөж байна.

Гадна ханын дулаалгыг дараах аргаар гүйцэтгэж болно:

 • NOBASIL FKD, FKL дулаан тусгаарлалт болон шавардлагын өнгөлгөөтэй контакттай дулаалгын систем .
 • NOBASIL FRE дулаан тусгаарлалттай гадна ханын худган өрлөгө.
 • Өлгөмөл фасадын системийн дулаалга NOBASIL FRE 75, FRK 75

Зөвлөмж

NOBASIL FKL угсрахдаа хананд 20 м хүртэл өндөрт механикаар бэхлэх шаардлагагүй, гэхдээ суурь нь тэгш бөгөөд тогтворжилтын шаардлагыг хангах естой.
20 м дээш өндөртэй хана дулаалах тохиолдолд NOBASIL FKL давхар болгоны периметрээр бэхлэнэ.
NOBASIL FKL гадаргууны бүх талбайгаар наах бөгөөд их хэмжээний ачаалал даах чадвартай, жиш. өнгөлгөөний плита.

 • Материалын дулаан дамжуулалтын коэффициент бага.
 • Блокууд нь маш сайн акустик шинж чанартай.
 • Материал нь шатдаггүй, химийн хувьд саармаг.
 • Блокны нягтрал болон хэлбэр тогтмол.
 • Боловсруулахад хялбар.
 • Чийгэнд тэсвэртэй.
 • Эдийн засгийн хэмнэлтэй бөгөөд экологийн цэвэр материал.
 • Мэрэгч болон микроорганизмуудад тэсвэртэй.
NOBASIL FKD FKL FRE FRE 75 FRK 50 FRK75
Зузаан, мм 40-160 40-200 40-200 40-180 40-180 40-180
Хэмжээ, мм 600x1000 200x1000 600x1000 600x1000 600x1000 600x1000
Нягт, кг/м3 140, 150 85 50 75 50 75
Шахалтын бат бэх, хэв гажилт 10% байхад, кПа, багагүй 40 60 3 4 3 4
Үеийг таслах бат бэхийн хязгаар, кПа, багагүй 15 100 2 3 3 4
Дулаан дамжуулалтын коэффициент?10, Вт/мК, ихгүй 0,039 0,040 0,036 0,037 0,036 0,037
Уур нэвтрэлт, мг/мчПа 0,32 0,38 0,35 0,35 0,36 0,36
Шатамхай чанар Шатамхай биш Шатамхай биш Шатамхай биш Шатамхай биш Г1,В1,Д1, эрдэс хөвөн суурь НГ Г1 , В1 , Д1 , эрдэс хөвөн суурь НГ
Кэширование - - - - Шилэн зотон Шилэн зотон
Баглаа уут 1000x600x500 полиэтилен хальсанд уут 1000x400x400 полиэтилен хальсанд уут 1000x600x500 полиэтилен хальсанд уут 1000x600x500 полиэтилен хальсанд уут 1000x600x500 полиэтилен хальсанд уут 1000x600x500 полиэтилен хальсанд

* 20, 30 мм зузаантай материалыг цонх болон хаалганы проемны налууг дулаалах зорилгоор ашиглана.


Буцах