Гогцоо төмрийн бэхэлгээ 60/27

Гогцоо төмрийн бэхэлгээ 60/27

Гогцоо төмрийн бэхэлгээ 60/27

Гогцоо төмрийн бэхэлгээ 60/27

Гогцоо төмрийн бэхэлгээ 60/27

Гогцоо төмрийн бэхэлгээ. Хэмжээ 100х58х42 мм. Уутанд 100 ширхэгээр савлагдсан. Бэхэлгээний тооцоолсон даац 25 кг.

ПП 60/27 профилийг гогцоо төмрийн тусламжтайгаар бэхэлнэ. Угсралтын явцад профилийн өндрийг тохируулж болно.


Назад