Нониус- бэхэлгээ

Нониус- бэхэлгээ

Нониус- бэхэлгээ

Нониус- бэхэлгээ

Нониус- бэхэлгээ

Нониус- бэхэлгээ нь гурван хэсгээс бүрдэнэ: дээд, доод хэсэг болон фиксатор.

Дээд хэсэг 200 с 1000 мм хүртэл урттай, дүүжин таазны каркасыг шаардлагатай өндөрт хүргэх болмжтой. Өндөр намыг нониус- бэхэлгээний дээд, доод хэсгийн хажуугийн нүхэнд тохируулан тааруулна.

Дээд, доод хэсгийн холболтыг фиксаторын тусламжтайгаар хийнэ. Хэмжээ 110х58х25 мм, уутанд 100 ширхэгээр савласан.

Нониус- бэхэлгээг тооцоолсон даац 40 кг.

ПП 60/27 профилээр хийсэн дүүжин таазны каркасыг бэхлэхэд хэрэглэнэ.

Бэхэлгээний доод хэсгийг ПП 60/27 профилд шурупээр бэхлэнэ.


Назад