ËÌ21

ЛМ21

ËÌ21

ЛМ21

Өрлөгийн хольц, дулаан тусгаарлах КНАУФ-ЛМ 21.

Хөнгөн дүүргэгч болон химийн бодисын нэмэгдэлтэй, цементэн суурьтай хуурай хольц.

Бүтээгдэхүүнийг байнгын үйлдвэрийн болон хараат бус чанд хяналтайгаар үйлдвэрлэнэ. (сертификат ГОСТ Р).

Хэрэглэх хүрээ

Сүвэрхэг бетон блок, пенобетон, газобетон, хөнгөн хөндий мөн цул керамик болон бетон чулуун ба тоосгон зэрэг сууринд дулаан барих өндөр чадвартай чулуун болон тоосгон өрлөгөнд зориулагдсан. Гадна, дотор ажилд хэрэглэнэ.

Хэрэглэх явц нь ажлын дараахи үе шаттай:

  • Хананы материалыг бэлтгэх.
  • Зуурмагийг бэлтгэх.
  • Зуурмагийг түрхэх.

Үйлдвэрлэлийн ажиллагаа болон хүлээн авах СНиП 3.03.01-87. дүрмийн дагуу хана, байгууламжийн өрлөгийг хийнэ.

Заадас дахь өрлөгийн зуурмагийн стандарт зузаан:

  • хэвтээ ~ 12 мм;
  • босоо ~ 10 мм.

Зөвлөгөө

Зуурмагийг нэг цагийн дотор хэрэглэнэ. Ажлын явцад өрлөгийн шавар хэт хурдан хатах бөгөөд атмосферын үйлчлэлээс жиш: нар, салхи, бороо, цас, хүйтэн зэргээс сэргийлэх шаардлагатай.

Өрлөгийн хольц, дуулан барих КНАУФ-ЛМ 21 хэрэглэх дэлгэрэнгүй мэдээлэлийг татах хуудаснаас үзнэ үү. Мэдээлэлийн хуудас № 0706

Өрлөгийн хольц КНАУФ-ЛМ 21 дулаан тусгаарлах маш сайн үзүүлэлттэй.

Үзүүлэлт Хэмжээ
Ажлын цаг 1 ц
Дулаан дамжуулах коэффициент <0,21 Вт/м·°К
Нягт < 1000 кг/м3
Шахалт тэсвэрлэлт > 5,0 МПа
20 кг хуурай хольцоос гарах уусмалын гарц ~ 34 л
Хүйтэн тэсвэрлэлт > 25 цикл
Боодол Цаасан уут, 20 кг
Савлагаа Контейнер, зөөлөн полимерконтейнер «Биг-Бэг»
Хугацаа 12 сар

Íàçàä