Ирмэгийн тууз

Ирмэгийн тууз

Ирмэгийн тууз

Ирмэгийн тууз

Ирмэгийн тууз.

Полимер тууз.

Угсардаг шал болон цутгамал тэгшилгээ хийхэд хэрэглэнэ.

Бэлэн гадаргууны өндөр чанарыг хангах бөгөөд угсардаг шал болон цутгамал тэгшилгээ тавих ажил нь КНАУФ технологийн дагуу хийгдэнэ.

Үзүүлэлтүүд Хэмжээ
Өргөн, мм 50, 100
Баглаа 20, 10, 1 рулон, 20 м

Буцах