KNAUF Therm® 5 в 1 D

KNAUF Therm® 5 в 1 D

KNAUF Therm® 5 в 1 D

KNAUF Therm® 5 в 1 D

Нэмэгдэл ачаалалтай үед дулаалганд хэрэглэх шинэлэг хэлбэр бүхий хөөсөнцөр хавтан.

Нэмэгдэл ачаалалтай үед дулаалганд хэрэглэх шинэлэг хэлбэр бүхий хөөсөнцөр хавтан.

  • 3 с 6 м гүн дэхь хана, фундамент болон ашиглаж буй дээвэр, ачаалал ихтэй шалыг дулаалахад.
  • Механик гэмтлээс фундаментын хананы гидроизоляцыг хамгаалах.
  • Барилгын подвалын гадна хананаас ус зайлуулах (дренаж).
  • Экологийн цэвэр материал, фенол-формальдегид үл агуулсан, фосген үл ялгаруулдаг.
  • Кв.м. талбайд  25 т хүртэлхи ачаалал даана.
  • Ус, чийгэнд сайн.
  • Заагыг  шавах шаардлагагүй, учир нь блокын периметрээр шаталсан захтай .
  • Хэрчихэд бэлэн тэмдэглэгээтэй.
  • Цавууны наалдах чадварыг сайжруулдаг, өвөрмөц гадаргуутай.
Үзүүлэлтүүд Хэмжээ
10% шугаман хэв гажилтын шахалтын үеийн бат бөх чанар, кПа, багагүй 250
Дулаан дамжуулалт, хуурай ба 10±1?С (?10), Вт/м•К, ихгүй 0,032
24 цагт ус шингээх, % эзэлхүүнээр, ихгүй 0,1
Уур, чийг дамжуулах чанар, мг/м•ч•Па 0,023
Шатамхай бүлэг Г1

KNAUF Therm® 5 in 1 D хөөсөнцөр хавтангийн нэрлэгдсэн геометрын хэмжээс

Урт Өргөн Зузаан
1000 мм 600 мм хүртэл 30, 50, 100 мм

Буцах