Полиэтилен хальс

Полиэтилен хальс

Полиэтилен хальс

Полиэтилен хальс

Полиэтилен хальс.

Бетон суурин дээр угсардаг тэгшилгээ тавихдаа уур тусгаарлах үе болгон хэрэглэнэ.

Бэлэн гадаргууны өндөр чанарыг хангах бөгөөд угсардаг тэгшилгээ тавих ажил КНАУФ технологийн дагуу хийгдэнэ.

 

Үзүүлэлтүүд Хэмжээ
Өргөн, мм 1500
Баглаа рулон 50 м (150 м2), 75 м (225 м2), 150 м(450 м2), 100 м (300 м2)

Буцах