Фуген ГВ

Фуген ГВ

Фуген ГВ

Фуген ГВ

Гипсэн шаваас КНАУФ-Фуген ГВ.

Полимер нэмэлт орцтой гипсэн суурьтай шаваасны хуурай хольц.

Хэрэглэх хүрээ

Зориулагдсан :

  • КНАУФ-сэмэрлэг хавтан (ГВЛ) эсвэл КНАУФ- шалны элементүүдын заагыг шавах (ЭП), — КНАУФ-сэмэрлэг хавтангийн нийт гадаргууг жигд шавах;
  • Гипсэн хавтан болон шалны элемэнт бэхэлсэн газрын зураас, хагархайг шавах.

Бусад гадаргууд шаваас хийхийг үл зөвлөнө.

Дотор ажилд зориулагдсан.
  • Гипсэн шаваас КНАУФ-Фуген ГВ нь КНАУФ-гипсэн сэмэрлэг хавтангийн ижил тэлэлтэнд бат бөх чанартай.
  • Хагардаггүй.
  • Байгалийн, экологийн цэвэр эрдэс материалиар  (гипс) хийсэн тул, хүний эрүүл мэндэд хортой ямарч бодис агуулаагүй.
Үзүүлэлтүүд Хэмжээ
Үеийн зузаан
  • Хамгийн бага
1 мм
  • Хамгийн их
5 мм
Зарцуулалт
  • ГВЛ заагийг шавахад
0,3 – 0,6 кг
  • Бүрэн шаваасанд, 1 мм бүрт  
1,2 кг
Фракцын хамгийн их хэмжээ 0,15 мм-с ихгүй
Бат бөх чанар
Шахалтанд ? 3,0 МПа
Гулзайлтанд ? 1,5 МПа
Савлагаа Цаасан уут, 25 болон 10 кг
Хадгалах хугацаа 6 сар, хэрвээ савлагаа урагдаагүй бол

Буцах