60/27 С төмрийн залгаа холбоос

60/27 С төмрийн залгаа холбоос

60/27 С төмрийн залгаа холбоос

60/27 С төмрийн залгаа холбоос

60/27 С төмрийн залгаа холбоос

С төмрийн залгаа холбоосын хэмжээс: 110х58х25 мм, зузаан 0,9 мм, уутанд 100 ширхэгээр савлагдсан.

Таазны профилийн холболтонд (сунгах) орно, ПП 60/27 профилтэй цуг хэрэглэнэ.


Назад