35/30 профиль холбогч

35/30 профиль холбогч

35/30 профиль холбогч

35/30 профиль холбогч

35/30 профиль холбогч

Холбогчын хэмжээ 90х16 х15 мм, уутанд 50 ширхэгээр савлагдсан.

ПТ 35/30 профилийн консол хэсгийг даацын каркасын байгууламжийг холбоход хэрэглэнэ.


Назад