Үет өрлөгийн эрдэс хөвөн блок

Үет өрлөгийн эрдэс хөвөн блок

Үет өрлөгийн эрдэс хөвөн блок

Үет өрлөгийн эрдэс хөвөн блок

Үет өрлөгийн эрдэс хөвөн блок.

«Слоистая кладка Термо Плита» эрдэс хөвөн блокууд нь ТУ 5763001730906542005 өөрчлөлт № 1 дагуу уян, уян харимхай, органик бус, эрдэс сэмэрлэг материалууд болно.

Шинэ барилгын ажил болон ашиглагдаж буй барилгын сэргээн засварлалтанд «Слоистая кладка Термо Плита» дулаалгыг даацын хана болон жижиг хэмжээтэй материалаар хийгдэх хамгаалалтын гоелын өнгөлгөө хоорондын дунд үе болгон хэрэглэнэ.


Зөвлөмж

Материалуудыг зөвхөн богино хугацаанд хамгаалах зориулалттай полиэтилен хальсанд савласан байдалтай нийлүүлдэг. Урт хугацаагаар хадгалах тохиолдолд материалыг газар дээр биш тасалгаанд буюу саравчин дор байрлуулна.

  • «Слоистая кладка Термо Плита» материалууд нь үнэргүй, ялзаралтанд тэсвэртэй, чийг татдаггүй, шимэгч үржих орчин төлөвшүүлэхгүй, хөгц, мөөгөнцөр, бактерийн өсөлтөнд эерэг нөлөө үзүүлэхгүй.
  • Зэргэлдээ үеийн хооронд зай завсар, хөндий гаргахгүй хурдан бөгөөд үр дүнтэй байрлуулна.
  • Дуу чимээ шингээх чадвар өндөр.
  • «Слоистая кладка Термо Плита» нь хөнгөн, шаардлагатай хэмжээгээр огтлох, бэхжүүлэхэд хялбар.
  • Уур дамжуулах чадвар өндөр (0.6 мг/м?ч?Па доошгүй), тасалгааны чийгшилийн горимд сөрөг нөлөө үзүүлэхгүй.
  • «Слоистая кладка Термо Плита» нь дэлхийн озоны давхаргыг устгаж буй фреоны агуулгатай бодис (CFCs, HCFCs г.м.) агуулдаггүй, ялгаруулдаггүй бөгөөд байгаль орчинд бусад сөрөг нөлөө үзүүлдэггүй.
  • Блокны үйлдвэрлэл, хадгалалт байгаль орчинд хамгийн бага нөлөө үзүүлдэг бөгөөд «Zero ODP» ба «Zero GWP» (озоны давхарга, дэлхийн цаг уурын дулааралд үзүүлэх нөлөө тэгтэй тэнцэнэ) ангилалд хамрагддаг.
Тодорхойлолт Үзүүлэлтүүд
Термо Плита 034 блок хэлбэртэй шилэн сэмэрлэг суурьтай материал.

Хэмжээ, мм: 1250х100 1250х50 Баглаа: Термоусадочная пленка Нийлүүлэлт: Уут Дулаан дамжуулалт 10С-т: 0, 034

Термо Плита 032 блок хэлбэртэй шилэн сэмэрлэг суурьтай материал.

Хэмжээ, мм: 1250х100 1250х50 Баглаа: Термоусадочная пленка Нийлүүлэлт: Уут Дулаан дамжуулалт 10С-т: 0, 032


Буцах