KNAUF Therm® Floor

KNAUF Therm® Floor

KNAUF Therm® Floor

KNAUF Therm® Floor

Төрөл бүрийн бат бөх шал, довжоо, гүүр болон 3 м гүнтэй хананы суурь хийх дулаан тусгаарлах, чийгэнд тэсвэртэй хөөсөнцөр хавтан.

Төрөл бүрийн бат бөх шал, довжоо, гүүр болон 3 м гүнтэй хананы суурь хийх дулаан тусгаарлах, чийгэнд хөөсөнцөр хавтан.

  • Төрөл бүрийн шал, хамар хананы дулаан барихад.
  • Довжоо, гүүр болон 3 м гүнтэй хананы суурины дулаан тусгаарлахад.
  • Халдаг шал, хүнд ачаалалтай шал, мөн хөргөгчний шалны дулаан тусгаарлахад.
  • Экологийн цэвэр материал, фенол-формальдегид үл агуулсан, фосген үл ялгаруулдаг.
  • Кв.м. талбайд 15 т хүртэлхи ачаалал даана.
  • Чийгэнд өндөр тэсвэрлэлттэй.
  • Мэрэгч цуглуулдаггүй.
  • Ачаалал дор 0,2% - с ихгүй хонхойно*.

*Ачаалал 2000 Па

Үзүүлэлтүүд Хэмжээ
10% шугаман хэв гажилтын шахалтын үеийн бат бөх , кПа, багагүй 150
Дулаан дамжуулалт (?10), Вт/м•К, ихгүй 0,030
Дулаан дамжуулалт (?25), Вт/м•К, ихгүй 0,031
Дулаан дамжуулалт (?А), Вт/м•К, ихгүй 0,031
Дулаан дамжуулалт (?Б), Вт/м•К, ихгүй 0,033
Бүрэн дүрэхэд ус шингээх, % эзэлхүүнээр, ихгүй 0,8
Шатамхай бүлэг Г1

KNAUF Therm® Floor хөөсөнцөр хавтангийн нэрлэгдсэн геометрийн хэмжээс

Урт Өргөн Зузаан
1000, 2000, 3000 мм 1200 мм 20-600 мм, 10 мм алгасана


Хэрэглэгчийн хүсэлтээр хөөсөнцөр хавтангийн хэмжээг тохируулж болно.

"КНАУФ Терм Флор" (ADOBE PDF 191 Кб)

Буцах