КНАУФ-Супер шал

КНАУФ-Супер шал

КНАУФ-супер шал, шалны элемент (ЭП)

КНАУФ-супер шал, шалны элемент (ЭП)

Шалны элемент (ЭП) — КНАУФ-супер шал. Чийгэнд тэсвэртэй КНАУФ гипсэн сэмэрлэг хавтангаар (ГВЛВ) хийсэн үйлдвэрийн бэлэн бүтээгдэхүүн, «хуурай» тэгшилгээ хийж — шалны суурийг угсрах.

дэлгэрэнгүй...