Гипсэн суурьтай шавардлага

Гипсэн суурьтай шавардлага

Ротбанд

Ротбанд

КНАУФ-Ротбанд олон талт гипсэн шавардлага.

дэлгэрэнгүй...
Гольдбанд

Гольдбанд

КНАУФ-Гольдбанд гипсэн шавардлага.

дэлгэрэнгүй...
МП75

МП75

Гипсэн шавардлага, машинаар шавардлага хийх КНАУФ-МП 75.

дэлгэрэнгүй...
ХП Старт

ХП Старт

КНАУФ-ХП СТАРТ гипсэн шавардлага.

дэлгэрэнгүй...