Гипсэн суурьтай тэгшилгээ

Гипсэн суурьтай тэгшилгээ

Боден 15

Боден 15

Нимгэн үет гипсэн суурьтай тэгшилгээ КНАУФ-Боден 15.

дэлгэрэнгүй...
Боден 25

Боден 25

Гипсэн суурьтай тэгшилгээ КНАУФ-Боден 25.

дэлгэрэнгүй...
Боден 30

Боден 30

Гипсэн цутгамал шал КНАУФ-Боден 30.

дэлгэрэнгүй...