КНАУФ-терм

КНАУФ-терм

KNAUF Therm® Floor

KNAUF Therm® Floor

Төрөл бүрийн бат бөх шал, довжоо, гүүр болон 3 м гүнтэй хананы суурь хийх дулаан тусгаарлах, чийгэнд тэсвэртэй хөөсөнцөр хавтан.

дэлгэрэнгүй...
KNAUF Therm® Facade

KNAUF Therm® Facade

Барилгын ханыг дулаалах системын гадна давхарганд ашиглах дулаан тусгаарлах, чийгэнд тэсвэртэй хөөсөнцөр хавтан.

дэлгэрэнгүй...
KNAUF Therm® Roof

KNAUF Therm® Roof

Хавтгай дээвэр дулаалах, дулаан тусгаарлах, чийгэнд тэсвэртэй хөөсөнцөр хавтан.

дэлгэрэнгүй...
KNAUF Therm® Wall

KNAUF Therm® Wall

Төрөл бүрийн хана дулаалах дулаан тусаарлах, чийгэнд тэсвэртэй хөөсөнцөр хавтан.

дэлгэрэнгүй...
KNAUF Therm® Roof NL

KNAUF Therm® Roof NL

Дээвэр дулаалах дулаан тусгарлах, чийгэнд тэсвэртэй хөөсөнцөр хавтан.

дэлгэрэнгүй...
KNAUF Therm® 5 в 1 D

KNAUF Therm® 5 в 1 D

Нэмэгдэл ачаалалтай үед дулаалганд хэрэглэх шинэлэг хэлбэр бүхий хөөсөнцөр хавтан.

дэлгэрэнгүй...
KNAUF Therm® 5 в 1 C

KNAUF Therm® 5 в 1 C

Барилгын гадна ханыг дулаалах фасадны системд дулаан барих давхарга байдлаар хэрэглэх шинэлэг хэлбэр бүхий хөөсөнцөр хавтан.

дэлгэрэнгүй...
KNAUF Therm® 5 в 1 F

KNAUF Therm® 5 в 1 F

Барилгын суурийн хана, шалны дулаан тусгаарлах бат бөх шинэлэг хэлбэр бүхий хөөсөнцөр хавтан.

дэлгэрэнгүй...
KNAUF Therm® Concrete

KNAUF Therm® Concrete

Төрөл бүрийн шал дулаалах бат бөх, дулаан тусгаарлах, чийгэнд тэсвэртэй хөөсөнцөр хавтан.

дэлгэрэнгүй...
KNAUF Therm® Compack

KNAUF Therm® Compack

Зуслангийн байшингийн барилга, засварт хэрэглэх универсал дулаалагч.

дэлгэрэнгүй...