Гипсэн суурьтай шаваас

Гипсэн суурьтай шаваас

Фуген

Фуген

Гипсэн суурьтай универсал шаваас КНАУФ-Фуген. дэлгэрэнгүй...

КНАУФ-Ротбанд Финиш

КНАУФ-Ротбанд Финиш

Төгсгөлий гипсэн шаваас. дэлгэрэнгүй...

Фуген гидро

Фуген гидро

Ус чийгэнд тэсвэртэй гипсэн шаваас, КНАУФ Фуген-гидро. дэлгэрэнгүй...

Фуген ГВ

Фуген ГВ

Гипсэн шаваас КНАУФ-Фуген ГВ. дэлгэрэнгүй...

Унифлот

Унифлот

Бат бөх гипсэн шаваас , КНАУФ-Унифлот. дэлгэрэнгүй...

ХП Финиш

ХП Финиш

Гипсэн шаваас КНАУФ-ХП Финиш. дэлгэрэнгүй...

Мульти-Финиш

Мульти-Финиш

Төгсгөлийн гипсэн шаваас КНАУФ-Мульти-Финиш.

дэлгэрэнгүй...