Цементэн суурьтай шавардлага

Цементэн суурьтай шавардлага

Грюнбанд

Грюнбанд

Цементэн шавардлага, дулаан тусгаарлах, фасадны КНАУФ-Грюнбанд.

дэлгэрэнгүй...
Унтерпутц

Унтерпутц

Цементэн шавардлага, фасадны КНАУФ-Унтерпутц УП-210.

дэлгэрэнгүй...
Зокельпутц

Зокельпутц

Цементэн шавардлага, довжооны КНАУФ-Зокельпутц УП-310.

дэлгэрэнгүй...
Севенер

Севенер

Шавардлагын цавуулаг хольц КНАУФ-Севенер.

дэлгэрэнгүй...
Диамант

Диамант

Гоелын цементэн шавардлага КНАУФ-Диамант.

дэлгэрэнгүй...
Адгезив

Адгезив

Цацах цементэн шавардлага КНАУФ-Адгезив.

дэлгэрэнгүй...