Бэхэлгээний бүтээгдэхүүнүүд

Бэхэлгээний бүтээгдэхүүнүүд

Өөрөө өрөмддөг цоолох шуруп TN

Өөрөө өрөмддөг цоолох шуруп TN

Өөрөө өрөмддөг цоолох шуруп TN.

дэлгэрэнгүй...
Өөрөө өрөмддөг цоологч шуруп LN

Өөрөө өрөмддөг цоологч шуруп LN

Өөрөө өрөмддөг цоологч шуруп LN.

дэлгэрэнгүй...
Гипсэн сэмэрлэг хавтангийн шуруп MN

Гипсэн сэмэрлэг хавтангийн шуруп MN

Гипсэн сэмэрлэг хавтангийн шуруп MN.

дэлгэрэнгүй...
Шовх хошуутай аквапанель шуруп SN

Шовх хошуутай аквапанель шуруп SN

Шовх хошуутай аквапанель шуруп SN.

дэлгэрэнгүй...
Өрөмдөгч хошуутай аквапанель шуруп SB

Өрөмдөгч хошуутай аквапанель шуруп SB

Өрөмдөгч хошуутай аквапанель шуруп SB.

дэлгэрэнгүй...
Дюбель К

Дюбель К

Дюбель К

дэлгэрэнгүй...
Хөндий ханын дюбель

Хөндий ханын дюбель

Хөндий ханын дюбель.

дэлгэрэнгүй...
Универсал дюбель

Универсал дюбель

Универсал дюбель.

дэлгэрэнгүй...
Анкер элемент

Анкер элемент

Анкер элемент.

дэлгэрэнгүй...
Гипсэн хавтангийн дюбель

Гипсэн хавтангийн дюбель

Гипсэн хавтангийн дюбель.

дэлгэрэнгүй...