КНАУФ-Ротбанд Грунд

КНАУФ-Ротбанд Грунд

КНАУФ-Ротбанд Грунд

КНАУФ-Ротбанд Грунд

КНАУФ-Ротбанд Хөрсжүүлэгч: Ротбанд шавардлагын хөрсжүүлэгч.

Хэрэглэхэд бэлэн, уусгагч бодис агуулаагүй, полимерын сайжруулсан дисперси.

Хөрсжүүлэгч нь шавардлагын уусмалын усыг суурь гадаргуунд нэвчихээс хамгаална, шавардлагын гадаргуу дээр цууралт гарахаас сэргийлж, шавардлагыг суурьтай нь сайн барьцалдуулна.

Ротбанд шавардлагыг хийхээс өмнө чийг их шингээдэг гадаргууг боловсруулж, барьцалдах чанарыг сайжруулахад зориулагдсан. Мөн түүнчлэн өөр гипсэн шавардлагыг тэгшлэхээс өмнө гадаргууг боловсруулахад ашиглаж болно.

  • Хэрэглэхэд бэлэн
  • Шавардлагыг суурьтай нь барьцалдуулах чадварыг сайжруулдаг.
  • Шавардлагын уусмалын усгүйжилтыг зогсооно.
  • Шохойждог гадаргууг бэхжүүлнэ.

Зарцуулалт: 0,25 кг/м2
Хатах хугацаа: 6 цагаас доошгүй


Буцах